Friday, 13 January 2012

Tema dan Persoalan


Tema
            Nasib seorang tukang tua.

Persoalan
1.        Kesan perubahan zaman.
2.       Tanggungjawab terhadap keluarga
3.       Sikap masyarakat terhadap mutu kerja.

No comments:

Post a Comment